Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Hòa Bình theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hướng dẫn bổ sung nếu chưa hợp lệ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hoà Bình.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề.

- Giấy chứng nhận hành nghề thủy sản cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông Nghiệp & PTNT.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuỷ sản.

Kết quả: Chứng chỉ.
Lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp/ Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (Mẫu đơn)Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ.

Cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh thú y, số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2002 của Chính phủ.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction