Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức/cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 2: Phòng Thanh tra – bảo vệ nguồn lợi (Địa chỉ: Phòng Thanh tra – Bảo vệ nguồn lợi, Chi cục Thủy sản - Phường Phương Lâm – TP Hòa Bình – Hòa Bình) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do tổ chức/cá nhân chuyển đến

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn cho tổ chức/cá nhân

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ (xem xét, duyệt nội dung)

- Nếu đạt yêu cầu: Ký nháy và trình lãnh đạo Chi cục.

- Chưa đạt: yêu cầu chuyên viên phòng hoàn thiện.

Bước 4: Lãnh đạo Chi cục Thủy sản duyệt Giấy phép khai thác thủy sản.

Bước 5: Trả kết quả thu lệ phí:

Tổ chức/cá nhân nhận kết quả tại phòng Thanh tra – BVNL và nộp lệ phí tại Phòng Hành chính – tổng hợp, Chi cục Thủy sản.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Thanh tra – bảo vệ nguồn lợi
Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin Đổi/cấp lại Giấy phép khai thác Thủy sản

2. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp bị mất giấy phép) hoặc giấy phép cũ.

3. Xuất trình các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá.

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức/cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Hòa Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Hòa Bình

Kết quả: Giấy phép
Lệ phí: - Đổi Giấy phép: 40.000 đồng/lần cấp - Cấp lại: 20.000 đồng /lần cấp
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn xin Đổi/cấp lại Giấy phép khai thác Thủy sản (Mẫu đơn)

Cơ sở pháp lý:

- Luật Thủy sản 26/11/2003

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/ 2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Nghị định số 14/2009/NĐ- CP ngày 13/02/ 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định về chế độ, thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và vảo vệ nguồn lợi thủy sản

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction