Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Thủy sản.

- Bước 2. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc Chi cục Thủy sản kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép cho chủ tàu.

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thực hiện trực tuyến (nếu có).
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: Đơn xin đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

b. Số lượng: 01 bộ hoặc bản điện tử.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thủy sản Hòa Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Hòa Bình.

Kết quả: Giấy phép khai thác thủy sản có thời hạn không quá 12 tháng.
Lệ phí: 20.000 đ/lần (Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016)
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn xin đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục I Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động Thủy sản;

- Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction