Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện:

          Bước 1:Trước 03 (ba) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, cơ sở buôn bán nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh;

Bước 2. Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ thì Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, nếu không đầy đủ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

           Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục bảo vệ thực vật.
Thành phần hồ sơ:

        a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp (nếu có thay đổi);

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở (nếu có thay đổi);

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp;

- Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục III (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chứng thực Biểu mẫu hoặc Biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các cơ quan chức năng theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).

        b. Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện:

Chi cục Bảo vệ thực vật

Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
Lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật: 500.000 đồng (đối với cửa hàng); 1.000.000 đồng (đối với đại lý).
Tên mẫu đơn tờ khai:

Theo Phụ lục số I, phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

- Là người Việt Nam hoặc người  nước ngoài có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên, không cấp cho tổ chức;

- Người trực tiếp điều hành hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction