Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN &PTNT.

- Bước 3.Bộ phận chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

- Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN & PTNT.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN &PTNT
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm có:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu) tại phụ lục 15 Thông tư số: 79/2011/TT-BNNPTNT .

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

+ Bản mô tả tóm tắt từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng hồ sơ gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu) tại phụ lục 15 Thông tư số 79/2011/TT-BNN&PTNT .

- Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng (theo mẫu).

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định cấp.

- Bản mô tả tóm tắt từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

- Qui trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (theo mẫu qui định tại Phụ lục 11 Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

Sở Nông nghiệp & PTNT

Kết quả: Giấy tiếp nhận công bố hợp quy
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục 15 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản chính biên bản kiểm định giống cây trồng (Phụ lục 5 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (theo mẫu qui định tại Phụ lục 11 Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục 16 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction