Đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp (gửi) hồ sơ trực tiếp tại phòng Thanh tra, Chi cục Bảo vệ thực vật

+ Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính.

- Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo.

+ Trường hợp nội dung quảng cáo chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo. Tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo theo đúng yêu cầu của cơ quan tiếp nhận.

- Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng Thanh tra, Chi cục Bảo vệ thực vật .

Trường hợp Tổ chức, cá nhân không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì tổ chức thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung đăng ký.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Thanh tra, Chi cục Bảo vệ thực vật.
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu quy định).

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng bằng các loại vật liệu hoặc ma- ket quảng cáo.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

Chi cục Bảo vệ thực vật

Kết quả: Giấy xác nhận
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục số 1) (Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN ngày 05/11/2004 của Bộ NN& PTNT và Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát trển nông thôn).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

* Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các thông tin và  điều kiện sau:

- Tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật, tên hoạt chất, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc đăng quảng cáo.

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, cung ứng loại thuốc đăng ký quảng cáo.

- Tính năng, tác dụng và cách sử dụng loại thuốc đã được đăng ký, được phép sử dụng.

- Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.

* Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Hồ sơ, nội dung quảng cáo hợp lệ.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction