Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.

Cách thức thực hiện: Trước khi hết hạn 3 tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp & PTNT.
Thành phần hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị công nhận lại.

- Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất.

- Sơ đồ nguồn giống.

- Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hoà Bình

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Khoa học ngành

Kết quả: Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
Lệ phí: - Lệ phí cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng: 100.000 đồng. - Phí thẩm định, công nhận lại cây đầu dòng: 1.400.000 đồng/1 cây. (Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính)
Tên mẫu đơn tờ khai:

Không

Cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống cây trồng.

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction