Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức, cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc BVTV) nộp hồ sơ về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình (trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn).

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Thành lập đoàn đánh giá

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 5 ngày làm việc.

- Trường hợp cơ sở đã được kiểm tra đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản thì không thành lập Đoàn đánh giá.

Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở

- Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

- Không đánh giá đối với cơ sở đã được kiểm tra đánh giá xếp loại A.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

- Trường hợp không cấp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ;

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc; 07 ngày làm việc không kể t.gian bổ sung, h.thiện h.sơ được k.tra, đ.giá xếp loại A theo q.định...; 84 ngày làm việc khi nhận được..
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình

Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật (có giá trị trong thời hạn 05 năm)
Lệ phí: Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật: 800.000 đồng (Thông tư số 231/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016).
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Nghị định 66/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ, quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và KDTV; giống cây trồng; động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

- Thông tư số 21 /2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực BVTV;

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Trước 3 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc BVTV phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a. Về nhân lực: Chủ cơ sở buôn bán và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, lâm sinh hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan nhà nươc chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT cấp.

b. Về địa điểm:

- Có địa điểm hợp pháp, bảo đảm về diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường theo đúng quy định.

- Địa điểm cửa hàng phải tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, rạch, giếng nước) tối thiểu 20m.

c. Về kho thuốc BVTV:

Có kho thuốc đúng quy định, trang thiết bị phù hợp để bảo quản, xử lý thuốc BVTV khi xảy ra sự cố:

- Đối với kho thuốc BVTV của cơ sở bán lẻ:

+ Khi xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20m;

+ Kho có kệ kê hàng cao tối thiểu 10cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20cm.

- Kho thuốc BVTV của cơ sở buôn bán đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN5507:2002 hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản và vận chuyển.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction