Chăn nuôi - Thú Y

Ngày 30/3/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 135/SNN-TY Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh