Huyện vùng cao Đà Bắc có những thuận lợi hơn hẳn so với các địa phương khác trong tỉnh về tiềm năng lao động, nguồn thức ăn gia súc, gia cầm để phát triển chăn nuôi. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp sang sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa.

Nhằm khắc phục tình trạng chăn nuôi còn phân tán, nhỏ lẻ, chủ yếu theo hình thức hộ gia đình, thiếu qui hoạch phát triển; kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đúng mức, nhiều nơi xuống cấp và lạc hậu; chưa phát triển theo chiều sâu, thiếu sản phẩm chủ lực; chất lượng và sức cạnh tranh chưa cao; áp dụng công nghệ mới thiếu đồng bộ. Vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chưa hình thành chuỗi sản xuất ra sản phẩm sạch và an toàn; ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trong chăn nuôi đang diễn biến khó lường. Hoạt động xúc tiến thương mại, chế biến sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực này còn yếu. Cơ chế, chính sách chưa hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, nhất là lĩnh vực sản xuất thức ăn, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

Thực hiện Kế hoạch số 282-KH/ĐU ngày 03/4/2017 của Đảng ủy Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình về việc chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và các Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy bộ phận (nhiệm kỳ 2017 - 2020). Ngày 22/6/2017 Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2020.

CCCNTY25.6.2017

Thực hiện bản thỏa thuận phối hợp giữa hai Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Ngày 20/6/2017 tại tỉnh Sơn La, hai Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã tổ chức lễ ký thỏa thuận về việc xây dựng mối liên kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện các biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trong chăn nuôi.

CNTY 20.6.2017

Ngày 05/6/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 644/SNN-CN&TY V/v Tăng cườngcác biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction