Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 28/9/2017 các huyện, thành phố như sau:

Tải Báo cáo Tại đây:

1. Bản Word:

2. Bản PDF:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh