Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 22/8/2019 các huyện, thành phố như sau:

Tải Báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh