Tin hoạt động của Sở

Dự kiến Chương trình công tác của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Từ ngày 01-08/12/2019)

Tải Chương trình Tại đây:

Nguyễn Văn Ngoạn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh