Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 24/10/2014 của các huyện, thành phố như sau:

 Tài liệu kèm theo:

Báo cáo đến ngày 24/10/2014.

 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Th)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh