Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình Thông báo Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Tải Tại đây:

1. Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC 

2. Danh mục văn bản QPPL 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh