Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 29/BC/SNN ngày 19/01/2015 Báo cáo Kết quả công tác tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2015. Nội dung như sau:

Tải Báo cáo Tại đây

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh