Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 23/01/2015 các huyện, thành phố như sau:

Tải Báo cáo Tại đây

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T.h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh