Tin hoạt động của Sở

Ngày 24/02/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015. Theo đó để hoàn thành mục tiêu phát triển toàn ngành năm 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện những nội dung:

Tải Kế hoạch Tại đây

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh