Tin hoạt động của Sở

Ngày 27/12/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 155/SNN-TY về việc Tăng cường công tác phòng, chống bênh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Văn bản Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T.h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh