Tin hoạt động của Sở

Ngày 3/3, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 278/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (gọi tắt là Quỹ); công tác quản lý, thu nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ trên địa bàn tỉnh.

Quỹ phòng, chống thiên tai được thành lập ở cấp tỉnh, do UBND tỉnh quản lý; Quỹ không bao gồm NSNN và không có nguồn gốc từ NSNN. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở khoản tại kho bạc hoặc ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc quản lý và sử dụng quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và hoạt động theo quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Quỹ sẽ chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai như: Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể là cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai...; chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai như sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến./.

Tải QĐ 278-QĐ-UBND Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh