Tin hoạt động của Sở

Ngày 10/3/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh