Tin hoạt động của Sở

Ngày 07/4/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về thời giờ làm việc mùa hè đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh