Tin hoạt động của Sở

Ngày 15/4/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo kết quả thực hiện các thông báo, kết luận, kết quả làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh