Tin hoạt động của Sở

Ngày 07/01/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh