Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ngày 09/6/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 664/SNN-TCCB V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo:

1. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. (Tải Văn bản Tại đây)

2. Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. (Tải Văn bản Tại đây)

3. Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Tải Văn bản Tại đây)

Để tiếp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2016.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction