Tin hoạt động của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 23/6/2016 các huyện, thành phố như sau:

Tải báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh