Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 07/01/2016 các huyện, thành phố như sau:

Ngày 07/01/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 17/12/2015 các huyện, thành phố như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 19/11/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ; Kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 30/11/2015 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Sáng ngày 16/12 Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

AQ 16.12.2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 11/12/2015 các huyện, thành phố như sau:

Tải Báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction