Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 12/02/2015 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 05/02/2015 các huyện, thành phố như sau:

Ngày 06/02/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 120/SNN-KHTC về việc Kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân năm 2015 trong và sau tết nguyên đán Ất Mùi. Theo đó, Sở tổ chức các Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông - lâm nghiêp, thủy lợi tại các huyện và thành phố theo lịch cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng đã được quan tâm; nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về phòng chống tham nhũng cũng được nâng lên. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa các hành vi tiêu cực tham nhũng.

IMG 1326

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction