Chiều ngày 18/1, Chủ tịch nước Trương Tấn sang và Đòan công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp Chủ tịch nước và Đòan công tác có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đòan ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 16/01/2015 các huyện, thành phố như sau:

Ngày 15/01/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình Báo cáo kết quả thực hiện giúp đỡ các xã thuộc chương trình 135 năm 2014, dự kiến kế hoạch giúp đỡ xã năm 2015. Nội dung như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 09/01/2015 các huyện, thành phố như sau:

Ngày 18/4/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/5/2014, thay thế Thông tư số 22/2012/TT-NHNN ngày 22/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction