Ngày 07/4/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về thời giờ làm việc mùa hè đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 06/4/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 327/SNN-TCCB V/v Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 04/4/2015 các huyện, thành phố như sau:

Sáng ngày 30/3/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ, khối các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật gồm 8 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản tỉnh đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015.

thi dua khoi 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 26/3/2015 các huyện, thành phố như sau:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction