Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 25/10/2018 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 18/10/2018 các huyện, thành phố như sau:

Trong quý III, (tính đến ngày 15/9/2018) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 04 quyết định công bố danh mục 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh. Trong đó: thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là 16, thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ là 05.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 15/10/2018 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 04/10/2018 các huyện, thành phố như sau:

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction