Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng đã được quan tâm; nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về phòng chống tham nhũng cũng được nâng lên. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa các hành vi tiêu cực tham nhũng.

IMG 1326

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 23/01/2015 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 29/BC/SNN ngày 19/01/2015 Báo cáo Kết quả công tác tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2015. Nội dung như sau:

Ngày 16/01/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Đề án 03 năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ 2015 và thời gian tới. Nội dung như sau:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction