Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 18/7/2019 các huyện, thành phố như sau:

Đến nay toàn tỉnh cấy được gần 2.000 ha /22.513ha lúa vụ mùa, ốc bươu vàng (OBV) gây hại trên lúa có xu hướng tăng mạnh về mật độ và diện phân bố đặc biệt ở những nơi gần kênh dẫn nước, ao hồ, sông, suối; mật độ phổ biến 1-3 con/m2, nơi cao 7-10 con/m2. Đến đầu tháng 8/2019 là cao điểm gây hại của OBV trên diện tích lúa mới cấy - đẻ nhánh, hay diện tích gieo sạ, nhiều ruộng sẽ phải cấy dặm, cấy lại nếu không ngăn chặn hiệu quả OBV.

Image result for ốc bươu vàng hại lúa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 27/6/2019 các huyện, thành phố như sau:

Chương trình làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 6 năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 20/6/2019 các huyện, thành phố như sau:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction