Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 30/11/2017 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 09/11/2017 các huyện, thành phố như sau:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình. Theo Giấy mời họp số 367/MH-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, thời gian họp: buổi chiều, từ 13h30 (thứ hai), ngày 13/11/2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2017 - 2018.

Thông báo tuyển dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 12/10/2017 các huyện, thành phố như sau:

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction