Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 25/8/2016 các huyện, thành phố như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và PTNT phân công giúp đỡ các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày 27/8/2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tổ chức tặng quà các cháu học sinh vùng đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới.

ccty ttn 27.8.2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 18/8/2016 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 11/8/2016 các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 04/8/2016 các huyện, thành phố như sau:

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction