Tin tổng hợp

Ngày 22/10, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Lãnh đạo huyện Đà Bắc tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Năm 2011 khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, trung bình mỗi xã mới đạt 2,68 tiêu chí/xã, đến hết năm 2015, số tiêu chí đã đạt trung bình 11,63 tiêu chí/xã, bình quân tăng 9 tiêu chí/xã. Qua đánh giá, đến năm 2015 toàn huyện có 3 xã đạt 15 tiêu chí; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 12 tiêu chí; 6 xã đạt 9- 10 tiêu chí.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ 2011-2015 toàn huyện đã huy động nguồn lực được trên 1.040,52 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp ngày công 15,02 tỷ đồng, hiến gần 132.552 m2 đất, trong đó: vốn lồng ghép khoảng 996,58 tỷ đồng, vốn trực tiếp từ Chương trình 28,91 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 15,02 tỷ đồng bằng ngày công lao động và hiến đất xây dựng NTM.

Năm 2015 thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 19 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần so với năm 2011; Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn đến hết năm 2015 ước còn 29%. tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38,5%; 70% thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; 70% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Cókhoảng65% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 90%...

 

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020: Phấn đấuđến năm 2020 huyện có 6/19 xã, chiếm 32% số xã đạt chuẩn NTM gồm: xã Hiền Lương, Tu Lý, Mường Chiềng, Cao Sơn, Hào Lý, Toàn Sơn; các xã chưa đạt chuẩn phải tăng từ 1-2 tiêu chí/năm, giữ vững các tiêu chí đã đạt; đến năm 2020 đạt trung bình 16 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân toàn huyện đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3 - 3,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.

Nhân dịp này, đã có 33 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 được khen thưởng./.

Nguồn: HBĐT

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh