Trong 05 năm giai đoạn 2011 – 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thiếu nước sản xuất,…song với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự chủ động tích cực của người dân, ngành Nông nghiệp huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp trung bình đạt 3,46%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình liên kết sản xuất cây dược liệu Cà gai leo tiêu chuẩn GACP của các hộ gia đình tại huyện Yên Thủy

Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các mô hình, khuyến khích hỗ trợ đưa những giống cây mới có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông hộ, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh tại địa phương. Năm 2015, diện tích gieo trồng cây hằng năm tăng 1,04 lần so với năm 2011, năng suất một số cây trồng chính có xu hướng tăng lên. Chủ động hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩn nông nghiệp của người dân, mở rộng hình thức liên doanh, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận với người dân trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, trong giai đoạn huyện không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng.

Trong chăn nuôi, đàn gia súc duy trì ổn định trên 70.000 con, tổng đàn gia cầm có xu hướng tăng lên. Chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chăn nuôi trang trại, gia trại được khuyến khích hỗ trợ phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện có 06 doanh nghiệp chăn nuôi, 03 trang trại và trên 120 gia trại. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phun khử trùng, tiêu độc, giám sát dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh làm thiệt hại đến chăn nuôi. Tỷ trọng ngành chăn nuôi cơ bản duy trì ổn định ở mức 32-36%. Về lâm nghiệp, sản lượng gỗ khai thác hàng năm duy trì trên 30.000m³, sản lượng củi trên 80.000 m³. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng một phần về tưới tiêu phục vụ sản xuất, hàng năm cac công trình thủy lợi đảm bảo tưới cho khoảng 52% diện tích cây trồng. Trong giai đoạn 2011 – 2015, kênh mương được cứng hóa, bê tông hóa toàn huyện là 156,9/427,89km, đạt 36,67% với tổng kinh phí đầu tư 143,96 tỷ đồng. Thí điểm thành công và nhân rộng thành phong trào dồn điền đổi thửa, góp phần giảm chi phí sản xuất, tạo tiền đề ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Phong trào xây dựng NTM được triển khai rộng khắp trên toàn huyện, đến nay huyện có 3/12 xã được công nhân chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 25%, huy động được 827 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Năm 2015, huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen là đơn vị xếp thứ 3 trong phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015.

Để thực hiện Quyết định 1604/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, huyện Yên Thủy xác định mục tiêu trọng tâm là: Xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả, sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đạt mức tăng trưởng từ 3,5 – 4%/năm; đảm bảo ổn định sản lượng cây lương thực có hạt bình quân 2,6 vạn tấn/năm, duy trì độ che phủ rừng đạt 50%, số xã đạt tiêu chí nông thôn mới 5 xã (tỷ lệ 41,66%). Trong trồng trọt, huyện xây dựng 4 giải pháp gồm: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với các hình thức tổ chức sản xuất; thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trên các diện tích đất sản xuất cây hàng năm có khả năng dồn điền đổi thửa; tăng cường áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ, khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình bền vững, mô hình liên kết sản xuất kinh doanh. Trong chăn nuôi, thực hiện đề án chăn nuôi an toàn sinh học trên địa bàn huyện, khuyến khích chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại, hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, áp dụng công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn VSTP. Lựa chọn một số vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên như: nuôi lợn bản địa, bò thịt, dê, gà thả vườn, ong lấy mật…giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Tăng cường công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đặc dụng, phấn đấu đến năm 2020 ổn định khoảng trên 15.500ha, tỷ lệ che phủ rừng mức 50%. Khuyến khích dân nuôi cá trên các hồ chứa nước kết hợp với thủy lợi để phát triển, hướng nuôi thả các giống cao sản. Trong xây dựng NTM, năm 2020 phấn đấu có 5/12 xã đạt tiêu chí NTM, bình quân đạt chuẩn 16,8 tiêu chí, tăng cường huy động nguồn lực và lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn./.

CTTĐT

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction