Ngày 19/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Ngày 15/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị họp bàn về Dự thảo Kế hoạch xây dựng và triển khai chuyên mục “Dân hỏi, Giám đốc Sở trả lời” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 13/10, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban TT BCĐ 800 tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân các dân tộc và các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt kết quả tốt, góp phần đắc lực trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ngày 28/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành trong tỉnh.

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction