Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 17 – 23/10/2018)

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh