Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 07- 13/02/2019)

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh