Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 11/4  - 17/4/2019)

Tải Báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh