Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn tra cứu phần mềm thuốc bảo vệ thực vật quốc gia đến đội ngũ cán bộ chuyên môn, các tổ chức, cá nhân và nông dân có hoạt động sản xuất trồng trọt để biết, cùng thực hiện.

Tải Hướng dẫn Tại đây:

Vũ Thị Anh Đào - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh