Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình dịch hại tháng 7/2019  (Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 15/7/2019)

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh