Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Quy trình kỹ thuật vụ Xuân năm 2016, gồm Quy trình kỹ thuật gieo cấy lúa vụ Chiêm Xuân năm 2015 - 2016; Quy trình kỹ thuật trồng ngô vụ Xuân năm 2016; Quy trình kỹ thuật trồng đậu tương vụ Xuân năm 2016; Quy trình kỹ thuật trồng lạc vụ Xuân năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Quy trình kỹ thuật Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh