Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình dịch hại THÁNG 01/2016 (Từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/01/2016)

Tải Thông báo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh