Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 31/8-06/9/2017)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 24/8-30/8/2017)

Thông báo tình hình dịch hại tháng 8/2017 (Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 15/8/2017)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 03-9/8/2017)

Ngày 09/8 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 173/TT&BVTV gửi Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố; Trạm KNKL các huyện; TTKKPTKT thành phố Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng trừ một số đối tượng dịch hại chính trên cây lúa vụ mùa 2017

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction