Ngày 06/5/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành văn bản số 92/BVTV-KT gửi Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP, Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố và các trạm Khuyến nông khuyến lâm.

Ngày 05/5/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Văn bản số 424/SNN-BVTV về việc Phân bổ lúa giống hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 23-29/4/2015)

Ngày 22/4/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành số 81/BVTV-KT V/v Hướng dẫn nông dân nhận biết và xử lý hiện tượng vàng lá sinh lý trên cây lúa. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 16-22/4/2015)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction