Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 9-15/4/2015)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 02-08/4/2015)

Ngày 06/4/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành văn bản số 67/BVTV-KT V/v Chủ động phòng chống rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa vụ xuân 2015, gửi Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP, Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố, Các trạm Khuyến nông khuyến lâm.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 26/3/2015-01/4/2015)

Ngày 31/3/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 309/SNN-BVTV V/v Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Chiêm xuân 2015. Nội dung cụ thể như sau:

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction