Ngày 07/01/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 07/SNN-BVTV về việc Tập trung chỉ đạo thu hoạch cây vụ đông 2014 và triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2015. Nội dung như sau:

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 01-07/01/2015)

Ngày 05/01/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành văn bản số 03/BVTV-KT về việc Chỉ đạo phòng ngừa bệnh hại cho mạ chiêm xuân năm 2015 gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông- Khuyến lâm các huyện; Phòng Kinh tế; Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế thành phố; các Trạm Bảo vệ thực vật. Nội dung như sau:

Để kịp thời phục vụ sản xuất ngay từ vụ xuân 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật tổng hợp danh mục sản phẩm giống cây trồng; phân bón do các doanh nghiệp đăng ký cung ứng trên địa bản tỉnh Hòa Bình. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn bộ giống phù hợp khuyến cáo cho sản xuất, xác định bộ giống chủ lực cho từng tiểu vùng sinh thái, tránh tình trạng quá nhiều giống gây khó khăn cho công tác chỉ đạo sản xuất. Nội dung cụ thể như sau:

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction