Ngày 18/3/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 45/BVTV-KT về Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thành phố; Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố; Trạm KNKL các huyện; Trung tâm KKPTKT thành phố.

Thông báo tình hình dịch hại tháng 3 (Từ ngày 16/02/2015 đến ngày 15/3/2015)

Ngày 13/3, Chi cục BVTV phối hợp với Trạm BVTV huyện Lương Sơn mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn tại xã Tân Vinh theo phương pháp lớp học hiện trường FSS.

Ngày 13/3/2015 Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 43/BC-BVTV Báo cáo kết quả công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật tháng 3 và nhiệm vụ trong tâm tháng 4 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 05-11/3/2015)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction