Ngày 31/3/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 309/SNN-BVTV V/v Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Chiêm xuân 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 19-25/3/2015)

Là địa bàn có tiềm năng để sản xuất rau an toàn (RAT). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình sản xuất RAT của tỉnh ta mới chỉ bước đầu được triển khai ở dạng mô hình, đang xây dựng mô hình hoặc mới được đưa vào sản xuất theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh nhưng vẫn sản xuất theo phương thức truyền thống, công tác bảo quản, chế biến còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa phát triển.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 12-18/3/2015)

Ngày 18/3/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 45/BVTV-KT về Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thành phố; Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố; Trạm KNKL các huyện; Trung tâm KKPTKT thành phố.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction