Ngày 10/3/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành văn bản số 34/BVTV-KT về Dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại chính trên cây lúa, vụ Chiêm Xuân 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 25/02- 04/3/2015)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 18-25/02/2015)

Thông báo tình hình dịch hại tháng 2 (Từ ngày 16/01/2015 đến ngày 15/02/2015)

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ ngày 05-11/02/2015)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction