Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 13/9 - 19/9/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 6/9 - 12/9/2018)

Ngày 10/9 Chi cục Trổng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành Văn bản số 256/TT&BVTV-BVTV Hướng dẫn điều tra phát hiện rầy di trú, gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố; Trạm Khuyến nông khuyến lâm các huyện; Trung tâm khuyến khích phát triển thành phố.

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 30/8 - 05/9/2018)

Thông báo tình hình dịch hại (Từ ngày 23 - 29/8/2018)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction